Algemene Nuus / General News

Beheerliggaamverkiesing / Governing Boby Election 15/03/2018

Beheerliggaamverkiesing / Governing Boby Election 15/03/2018

07:00 – 18:00 by Hoër Meisieskool Bloemhof/at Bloemhof Girls’ High.

Kandidate se CV’s is ter insae by die Rektorskantoor beskikbaar.  Dit sal ook op die dag van die verkiesing by die lokaal beskikbaar wees.

The CV’s of the candidates are available for viewing at the rector’s office.  On the day of the election the CV’s will also be available.

PRG Beheerliggaam Verkiesingskandidate