Algemene Nuus / General News

GR 12 Urgent notice / Dringende kennisgewing

GR 12 Urgent notice / Dringende kennisgewing

Beste ouers

Met die oog op die matriekafskeid wil ons graag die volgende onder u aandag bring:

Ons verstaan dat daar geleenthede voor die matriekafskeid is waar die seuns gesellig verkeer saam met hul vriende en foto’s gaan neem. Ons vertrou egter dat u die skool sal ondersteun en van hulp sal wees om te verseker dat die aand ‘n formele en ‘n statige geleentheid sal wees vir die seuns en hul metgeselle. Ons sien uit daarna om u seuns en hul metgeselle te ontvang.

Parkering: Let asseblief daarop dat geen ouers op die skoolgronde mag parkeer nie. Toegang tot die skoolgronde is slegs deur die hek in Piet Retiefstraat. Let asseblief daarop dat die matrieks se motors in Piet Retiefstraat moet uitbeweeg daarom versoek ons u ernstig om nie voor daardie hek te parkeer nie.

•••

Dear Parents

We would like to bring the following to your attention with regards to the matric farewell:

We understand that many of the boys will attend functions before the dance where they will socialise with their friends and take photos. We trust that you will support the school and help ensure that the evening is a formal and dignified event for the boys and their partners. We look forward to hosting your sons and their partners.

Parking: Please note that no parents will be allowed to park on the school premises. Entrance to the premises is only available through the gate in Piet Retief Street. The matric’s cars will leave the premises through the gate into Piet Retief street, we ask that you do not park in front of that gate.

A VAN STADEN
Rector