Algemene Nuus / General News

Graad 9 vakkeuses vir 2018 | Grade 9 subject choice for 2018

Graad 9 vakkeuses vir 2018 | Grade 9 subject choice for 2018

Geagte Graad 9 – ouer (scroll down for English)

Aangeheg is die vakkeuse boekie met inligting rakende u seun se vakkeuses vir 2018.

Vakkeuse boekie vir graad 10 van 2018

Die vakkeuse-aansoekproses sluit op 1 September 2017. Hou asb. die webtuiste of/en Communicator dop vir die elektroniese aansoekvorm.

Op 10 Augustus 2017 om 18:30 is daar ‘n opsionele inligtingsaand rakende die vakkeuses. Registreer asseblief vir hierdie geleentheid met die volgende skakel voor 7 Augustus: https://goo.gl/forms/eFyucwpWOKLEnIh93

Navrae kan aan Mev Cloete gerig word by lcloete@paulroos.co.za

•••••

Dear Grade 9 – Parent

Attached is the subject booklet with information regarding your son’s subject choices for 2018.

Subject choice booklet for Grade 10 of 2018

The subject application process will close on 1 September 2017. Please follow the website or/and Communicator for the electronic application form.

On 10 August 2017 at 18:30 there will be an optional information evening regarding the subject choices. Please register for this event with the following link before 7 August 2017: https://goo.gl/forms/eFyucwpWOKLEnIh93

Enquiries can be directed to Mrs Cloete at lcloete@paulroos.co.za