Algemene Nuus / General News

Grade 12 testimonial application | Graad 12 getuigskrif aansoek

Grade 12 testimonial application | Graad 12 getuigskrif aansoek

Geagte Graad 12 Ouer

U word versoek om die onderstaande skakel aan u seun beskikbaar te stel sodat hy sy getuigskrifaansoek elektronies kan voltooi. Indien u seun nie toegang tot ‘n rekenaar het nie, kan hy die rekenaarlokaal van die skool op weeksmiddae gebruik. Die vorm kan ook op ‘n selfoon voltooi word. Die verskillende opsies sal aan die seuns verduidelik word.

Die getuigskrifaansoek moet teen 11 Oktober voltooi wees. Let asb. daarop dat die Engelse skakel gevolg moet word indien u seun sy getuigskrif in Engels wil hê en die Afrikaanse skakel vir ‘n Afrikaanse getuigskrif.

Engels: https://goo.gl/forms/bxIV0RwTkrok4i813
Afrikaans: https://goo.gl/forms/E8ZRDXmntiE3rYjQ2
___________________________________________________

Dear Grade 12 parent

You are kindly requested to make the following link available to your son so that he can complete his testimonial application electronically. If your son does not have access to a computer, he can make use of the computer room of the school on week day afternoons. The form can also be completed on a mobile phone. The different options will also be explained to the boys.

The testimonials application must be submitted by 11 October. Please note that the English link must be followed if your son wants his testimonial in English and the Afrikaans link for a testimonial in Afrikaans.

English: https://goo.gl/forms/bxIV0RwTkrok4i813
Afrikaans: https://goo.gl/forms/E8ZRDXmntiE3rYjQ2