Algemene Nuus / General News

Vakkeuses vir Graad 10 van 2018 | Subject choice for Grade 10 of 2018

Vakkeuses vir Graad 10 van 2018 | Subject choice for Grade 10 of 2018

Beste Graad 9-ouer

U moet asseblief teen 1 September 2017 u seun se vakkeuses vir Graad 10 van 2018 voltooi. Gebruik asb. die onderstaande skakel om die proses elektronies te voltooi. U sal later in September ‘n e-pos ontvang wat u seun se vakkeuses bevestig. Die aanhegsel wat saam met daardie e-pos gestuur gaan word moet asseblief uitgedruk en geteken word. U seun sal dit dan na sy registeronderwyser moet neem. ‘n Hardekopie kan by Kamer 14 gekry word en moet asb. terug by Kamer 14 ingehandig word.

Skakel: https://goo.gl/forms/CeVS4FLPxqaiBcMr2

Dear Grade 9 parents

Please complete your son’s subject choices for Grade 10 of 2018 by 1 September 2017. Use the link below to complete the process electronically. You will receive an email later in September to confirm your son’s subject choices. The attachment sent with that email must be printed and signed. Your son will then have to give that document to his register teacher. A hard copy can be collected at Room 14 and must also be returned at Room 14.

Link: https://goo.gl/forms/UW9QtUrosxkqUGoh2