Algemene Nuus / General News

2020 PRG Annual / Jaarblad – Be part of history / Maak geskiedenis

2020 PRG Annual / Jaarblad – Be part of history / Maak geskiedenis

2020 is ongetwyfeld ’n jaar wat sal uitstaan in die geskiedenis – ’n jaar van groot uitdagings wat nie maklik vergeet sal word nie. Raak deel van die geskiedenis en verewig jou naam in die 2020 Paul Roos Gimnasiumjaarblad deur ‘n bladsy te borg. Meer inligting in die brosjure beskikbaar.

2020 PRG Annual Sponsor A Page_Jaarblad Borg n Blad_F

____________________

2020 is definitely a memorable one – a year with major challenges that will not be forgotten. Become part of history and have your name printed in the Paul Roos Gymnasium year book by sponsoring a page. More information available in the brochure.

2020 PRG Annual Sponsor A Page_Jaarblad Borg n Blad_F