Algemene Nuus / General News

2021 Jaarblad / Annual Report

2021 Jaarblad / Annual Report

Alle leerders ontvang op die dag waarop hulle hul laaste vak skryf hulle jaarblaaie.
All learners will receive their annual reports on the day they write their final exam.

Graad 12: Woensdag, 1 Desember
Grade 10 & 11: Monday, 6 December
Graad 8 & 9: Vrydag, 3 Desember