Aansoekprosedure / Application Procedure

Aansoekprosedure / Application Procedure

So, jy stel belang om daardie maroen baadjie aan te trek? Uitstekend! Hier is meer inligting oor hoe om die bal aan die rol te sit. En oefen solank daai stem vir die skoollied en die Jolla Bolla…

Applications for admission in 2019 can be handed in from 12 February 2018. Closing date for Grade 8 applications is 23 March 2018. After that date, applications will be considered late and be treated individually by the rector according to an internal evaluation system.

For the Grades 9 – 11 applications we require the December 2017 report as well as the June 2018 examinations report, therefore these applications can be handed in at the beginning of the third term.

Alle voltooide aansoeke moet by die Rektor se sekretaresse, Me Christine van Niekerk ingehandig word vanaf 12 Februarie 2018. ‘n Bevestiging van ontvangs sal uitgereik word – hetsy per epos of per brief.

No fax or electronic applications will be accepted.

Enige navrae kan gerig word aan Me Christine van Niekerk info@paulroos.co.za