Algemene Nuus / General News

Announcement of new Deputy Rectors / Aankondiging van nuutaangestelde adjunkrektore

Announcement of new Deputy Rectors / Aankondiging van nuutaangestelde adjunkrektore

André van Staden, Rector of Paul Roos Gymnasium and Roelou Slabbert, Chair of the Governing Body announced the appointment of Paul Roos Gymnasium’s Deputy Rectors. See link below for press release.

Die aankondiging van die nuwe adjunkrektore van Paul Roos Gimnasium is op 22 September 2021 deur die rektor en voorsitter van die beheerliggaam aangekondig. Sien onderstaande skakel vir die persverklaring.

Aankondiging van nuutaangestelde adjunkrektore van Paul Roos Gimnasium

Announcement of new Deputy Rectors of Paul Roos Gymnasium_22 Sept