Algemene Nuus / General News

Anton Müller (1977) | Ek Onthou

“Ek Onthou”

‘n Inspirerende memoir deur Anton Müller (1977), wat as kind met ‘n ernstige graad van outisme gediagnoseer is. Hy het sy skoolloopbaan in 1964 in Sub A in die spesiale klas begin, maar is in standerd 2 na die “gewone” klas oorgeplaas, waar ‘n sonderlinge band tussen hom en sy klasmaats gesmee is.

‘n Paar jaar gelede het Anton uit eie beweging sy verhaal begin neerskryf, en hier is dit nou in boekvorm beskikbaar, aangevul deur onderhoude met sy familie en talle vriende. Enersyds gee “Ek Onthou”  ‘n unieke blik op die intense afgeslotenheid van iemand met outisme, andersyds ‘n kykie na die kleurryke innerlike lewe van hierdie merkwaardige mens.

Die boek is beskikbaar by die Oud-skolierekantoor, oldboys@paulroos.coza | 021 883-8627. Dit kos R240 (kontant, asb.) en die publikasie daarvan is moontlik gemaak deur ‘n ruim bydrae van die Hiemstra Trust. Die opbrengs sal aangewend word om ‘n kind met spesiale behoeftes te help.

An immense thank you to Bun Booyens (1977).