Algemene Nuus / General News

Nuwe Beheerliggaam  / New Governing Body

Nuwe Beheerliggaam / New Governing Body

We thank all the candidates for their willingness to serve our school by making themselves available for the Governing Body.

Geluk aan die volgende kandidate wat vir die 2018 – 2021-termyn verkies is.

OUERS
Walter Andrag
Pieter-Jan Bestbier
Kobus Burger
Antonie Jacobs
Francois Malan
Roelou Slabbert
Frans Weilbach

OPVOEDERS
Gwen Olivier
Werner van Rensburg

NIE-OPVOEDERS
Sandra Pienaar

EX OFFICIO
André van Staden

LEERDERS
Josua Cloete
George Carinus
Ivann van der Merwe