Algemene Nuus / General News

Beheerliggaam Tussenverkiesing – Nuutverkose lede

Beheerliggaam Tussenverkiesing – Nuutverkose lede

Dear Parents

Thank you for voting yesterday. The new members of the Governing Body are:

Mr Rudi Jansen and
Mr Johan van der Merwe

Congratulations and thank you for your willingness to serve Paul Roos Gymnasium.

_______________________

Beste Ouers

Baie dankie dat u gister gestem het. Die nuutverkose lede van die Beheerliggaam is :

Mnr Rudi Jansen en
Mnr Johan van der Merwe

Ons wens u hartlik geluk en bedank u vir u bereidwilligheid om Paul Roos Gimnasium te dien.

Tussenverkiesing bekendmaking N

Voor VLNR Bernard Combrinck, me. Gwen Olivier, mnr. André van Staden, mnr. Werner van Rensburg, me. Sandra Pienaar, Charles Jansen van Vuuren 2de ry mnr. Walter Andrag, mnr. Francois Malan, mnr. Frans Weilbach, mnr. Kobus Burger, mnr. Roelou Slabbert Tussen-in mnr. Rudi Jansen Agter mnr. Frans van Niekerk, mnr. Kobus Badenhorst, mnr. Johan van der Merwe, Luke Burger