Borg ‘n Behoeftige Paul Rooser | Sponsor a Needy Paul Rooser

Borg ‘n Behoeftige Paul Rooser | Sponsor a Needy Paul Rooser

Sowat vier jaar gelede het ‘n onrusbarende tendens na vore begin tree.  Sommige uitstekende aansoekers, nadat hulle aanvaar is in die skool, kon nie die aanbod aanvaar om hier te studeer nie. Die enkele rede was finansiëel van aard.

Die borg van ‘n leerling aan Paul Roos kan die ideale geskenk vir die skool wees. Hierdie geskenk kan daagliks van waarde vir u alma mater wees. Op die sportveld, in die klaskamer, op die verhoog, tydens redenaarskompetisies en orals waar die skool met sy leerders kompeteer.

Quite a number of pupils are sponsored by certain companies and Old Boys already. All these pupils are in some way contributing hugely to the excellent results that the school is currently achieving.

The following sponsorship conditions will apply:

  • The sponsorship will be anonymous.
  • The annual renewal of the sponsorship will be subject to the learner’s achievements and the financial position of the sponsor.
  • The sponsor will receive feedback on the learner’s progress and achievements twice a year.

Receipts for tax purposes will be issued for any amount in excess of R1000. For more info on this worthy cause you can contact Frans van Niekerk via e-mail fvnkerk@paulroos.co.za or 082 825 2472.