Algemene Nuus / General News

C4 Challenge

Tydens die Interhuis-atletiekbyeenkoms op 11 Januarie is daar fondse ingesamel ten bate van kankernavorsing en -befondsing. Leerders kon R10 betaal om hulle hare in Paul Roos-kleure te laat bespuit. Die nuwe generasie Paul Roosers het lustig meegedoen!