Concipio

Concipio 29 Januarie 2016

Concipio 29 Januarie 2016

Daar verskyn nie vandag ‘n Concipio nie.

VAN AGTER DIE LESSENAAR / FROM BEHIND THE DESK

1. 150 CELEBRATIONS

Reminder: Mass braai – Tuesday 1 March 2016
Parents and learners
Information follows soon

2. OUERAANDE: 2, 3 EN 8 MAART

Neem kennis dat ons as gevolg van die 150 feesvierings hierdie oueraande gaan KANSELLEER.

‘n Inligtingsdokument met die relevante inligting sal aan alle ouers uitgestuur word.

3. Z DAY

Friday 14 October 2016 (not 18 October as previously scheduled)