Algemene Nuus / General News

Fotodae: Sport en kultuur / Photo days: Sport and Culture

Fotodae: Sport en kultuur / Photo days: Sport and Culture

Neem asb kennis van die datums vir die fotodae.

O/19 (graad 11 en 12): 4 en 7 September 2020
O/15 en 16 (graad 9 en 10 en graad 8s wat O/15 deelneem): 9 September 2020
O/14 (graad 8): 14 September 2020

As gevolg van Covid-regulasies wat beteken dat nie alle leerders, elke dag by die skool is nie sal foto’s na afloop van die leerders se toets- of eksamensessies geskryf word.

Foto’s sal vanaf 11:45 – ongeveer 13:30 geneem word. Leerders moet dus vervoerreëlings tref vir die dae waarop hulle foto’s geneem word.

Finale program en reëlings sal Maandag deurgegee word aan die leerders.

________________________________________

Please take note of the dates for the photo days.

U/19 (grades 11 and 12): 4 en 7 September 2020
U/15 and 16 (grades 9 and 10 and grade 8s who participate at U/15 level): 9 September 2020
U/14 (grade 8): 14 September 2020

Due to Covid regulations not all learners are at school every day which means the photos will be taken after their test or exam sessions.

Photos will be taken from 11:45 – approximately 13:30. Learners must make transport arrangements for the specific days on which their photos are taken.

Final arrangements and the programme will be communicated to learners on Monday.