Algemene Nuus / General News

Gr 10 en 11 Vakveranderinge

Gr 10 en 11 Vakveranderinge

GR 11 VAKVERANDERINGE: GEEN vak mag in graad 12 verander word nie.  Enige huidige graad 11’s wat dus van vak wil verander vir hul graad 12 jaar moet VOOR 8 Desember die aangehegte vorm vir Mev Cloete elektronies epos by lcloete@paulroos.co.za of by K14 inhandig.

PRG SUBJECT CHANGE – VAKVERANDERING

GR 10 VAN 2017: Indien jy ‘n vak wil verander vir Graad 11 moet jy VOOR 28 Februarie 2018 die aangehegte vorm vir Mev Cloete elektronies epos by lcloete@paulroos.co.za of vir haar in persoon gee.

PRG SUBJECT CHANGE – VAKVERANDERING