Algemene Nuus / General News

Gr 12 Wiskunde vasleggingskursus / Math consolidation course

Gr 12 Wiskunde vasleggingskursus / Math consolidation course

25-26 Augustus by PRG. Sien aangehegde brief.  Inskrywing met betaling. 20 plekke beskikbaar. Sluitingsdatum 24 Aug 14:00.

Gr12 Vasleggingskursus

25-26 August at PRG.  See attached letter.  Entry with payment.  20 places available. Closing date 24 Aug 14:00.