Algemene Nuus / General News

Gr. 8-ouers Inligtingsessies & Sportprogram / Gr. 8-parent Information Sessions & Sport Programme

Gr. 8-ouers Aanlyninligtingsessies 8 – 12 Feb 2020 (see English version below)

Beste Gr. 8-ouer

Ons sien ongelooflik daarna uit om ons graad 8 2021-inname by PRG te verwelkom. Ons tradisionele verwelkomingsprogram vir graad 8-leerders sal vanaf Maandag, 15 Februarie tot Woensdag, 17 Februarie plaasvind. Hierdie program speel ’n reuse rol in die ontwikkeling en vaslegging van die Paul Roos kultuur.

Die graad 8-ouers inligtingsaand wat aanvanklik vir 26 Januarie geskeduleer was, word vervang met belangrike aanlyninligtingsessies, 8 – 12 Februarie 2021 om 19:30, wat via PRG se YouTube kanaal uitgesaai sal word – klik op die skakel. Vind asb. hieronder meer detail aangaande die program. Ons wil u graag aanmoedig om hierdie waardevolle sessies by te woon.

Vind asb ook aangeheg die gewysigde graad 8-sportprogram tot en met 21 Februarie 2021.

GR. 8 Sport Programme until 21 Feb 2021

Neem asb. kennis dat belangrike kommunikasie met ouers via D6 (PRG communicator) en PRG-webtuiste plaasvind – hou dit asb. gereeld dop.

_____________

Gr. 8-parents Online Welcoming & Info Sessions 8 – 12 Feb 2020

Dear Gr. 8-parent

We look forward to welcome our Grade 8s of 2021 to PRG. Our traditional welcoming programme for Grade 8 learners will take place from Monday, 15 February to Wednesday, 17 February. This programme plays an important role in developing and instilling the Paul Roos culture.

The information evening, which was initially scheduled for 26 January, will be replaced by very important online information sessions, 8 – 12 February 2021 at 19:30, which will be broadcast via PRG’s YouTube channel – click on the link. Please find below more detail in this regard. We would like to encourage you to attend these valuable sessions.

Please also find attached the amended Grade 8 sports programme effective until 21 February 2021.

GR. 8 Sport Programme until 21 Feb 2021

Please note that important communication with parents takes place via D6 (PRG communicator) and PRG website – please check these platforms regularly.