Algemene Nuus / General News

Gr 9-12 Google form~sport- en kultuurregistrasie

Gr 9-12 Google form~sport- en kultuurregistrasie

Dear parents and Paul Roosers. We would appreciate it if you could complete the form on the link below as accurately as possible before 2 November 2018. Please make 100% certain that all the information is correct. Typing and spelling errors can complicate communication.

The appointment of coaches and the entering of teams in the league will be based on the registration numbers. It is therefore important that you understand that you are committing to an activity when you register.

We guarantee that confidential information will be handled with absolute sensitivity.
The goal of this form is to collect the contact details and medical information only once and to avoid every sport/activity to have a similar request over and over again throughout the year.

Eng:  https://goo.gl/hZSYHd

•••

Geagte ouers en Paul Roosers. Ons sal dit baie waardeer indien u die vorm op die onderstaande skakel so volledig en noukeurig as moontlik sal voltooi voor 2 November 2018. Maak asb. doodseker dat alle inligting korrek ingevoer word. Tik- en spelfoute kan kommunikasie bemoeilik.

Die aanstelling van afrigters en die inskryf van spanne in die liga word gebasseer op registrasiegetalle. Dit is daarom belangrik dat jy besef dat jy jouself verbind tot die deelname aan die aktiwiteit waarvoor jy inskryf.

Ons verseker u dat die vertroulike inligting hoogs sensitief hanteer sal word.
Die doel van die vorm is dat ons eenmalig u kontakbesonderhede en mediese inligting vra en verhoed dat elke sportsoort/aktiwiteit dit keer op keer deur die jaar aanvra.

Afr: https://goo.gl/3czgo4