Algemene Nuus / General News

Graad 9 | Grade 9

Graad 9 | Grade 9

Geagte Graad 9 – Ouer / Dear Grade 9 Parent

Sien asseblief die volgende belangrike inligting rakende u seun se vakkeuse vir 2019 / Please see the following important information regarding your son’s subject choice for 2019:

Vakkeuse inligtingsboekie:

Sien asseblief die vakkeuse boekie aangeheg met inligting rakende u seun se vakkeuses vir 2019.

Subject choice booklet for Grade 10 of 2019
Vakkeuse boekie vir graad 10 van 2019

Subject choice information evening for parents and their son(s):

Date: 24 April 2018
Time: 19:00 – 20:30
Place: Paul Roos Centre
We will provide tips and practical guidelines regarding the subject choice process.

Opedag vir tersiêre instansies:

Datum: 24 April 2018
Tyd: 10: 45 – 15:00 en 17:30 – 19:00
Plek: Paul Roos Sentrum

Graad 9-ouers word genooi om die geleentheid by te woon om insig te verkry rakende vereistes vir tersiêre studie, sodat vakke daarvolgens gekies kan word.

Psigometriese assessering:

Please see the attachment regarding optional psychometric group assessment at Paul Roos Gymnasium.

Subject Choice Counselling 2018
Vakkeuse Voorligting 2018

Date: Thursday, 3 May (Afrikaanse learners) and Tuesday, 8 May (English learners), Register before 27 April 2018 at https://goo.gl/forms/YD3noWAMjTiFs5963

Vakkeuse-registrasie:

Die datum vir finale vakkeuse-registrasie is 20 Julie 2018.

Voltooi die skakel eers nadat u seun se Junie rapport ontvang is en alle nodige prosesse en gesprekke afgehandel is, aangesien hierdie die finale registrasie-proses is.

‘n E-pos ter bevestiging van u seun se vakkeuses sal gestuur word aan die e-pos adres wat u op die aanlynregistrasie voorsien het. Die aanhangsel van die e-pos moet asb. gedruk en geteken word.  U seun moet dit teen 23 Julie aan sy registeronderwyser besorg.

Registrasie skakel / Registration link:

Afrikaanse leerders (9 A1 – 9 A5): https://goo.gl/forms/33lSQFNXf7ePRfMk2
English learners (9E1 – 9 E3): https://goo.gl/forms/RAjCuhUkGB1EPJN13

Parental workshop: How to support your son to ensure optimal academic performance

Date: Tuesday, 17 April, 2018
Time: 18:00-20:00
Venue: Paul Roos Staff room
Registration: Complete the online registration at https://goo.gl/forms/Tby2mp7jpbZGcc4a2   before Friday 13 April 2018.