Algemene Nuus / General News

Graad 9 vakkeuse-registrasie (Graad 10 van 2019)

Graad 9 vakkeuse-registrasie (Graad 10 van 2019)

Die datum vir finale vakkeuse-registrasie is 20 Julie 2018.

Voltooi die skakel eers nadat u seun se Junie rapport ontvang is en alle nodige prosesse en gesprekke afgehandel is, aangesien hierdie die finale registrasie-proses is.

‘n E-pos ter bevestiging van u seun se vakkeuses sal gestuur word aan die e-pos adres wat u op die aanlynregistrasie voorsien het. Die aanhangsel van die e-pos moet asb. gedruk en geteken word.  U seun moet dit teen 23 Julie aan sy registeronderwyser besorg.

Registrasie skakel / Registration link:

Afrikaanse leerders (9 A1 – 9 A5): https://goo.gl/forms/33lSQFNXf7ePRfMk2

English learners (9E1 – 9 E3): https://goo.gl/forms/RAjCuhUkGB1EPJN13