Algemene Nuus / General News

Grade 10 of 2020 subject choice / Graad 10 van 2020 vakkeuse

Grade 10 of 2020 subject choice / Graad 10 van 2020 vakkeuse

Geagte Graad 9 – Ouer / Dear Grade 9 Parent

Sien asseblief die volgende belangrike inligting rakende u seun se vakkeuse vir 2020 / Please see the following important information regarding your son’s subject choice for 2020.

Vakkeuses is ‘n proses waar selfkennis en beroepskennis uitgebrei moet word om ‘n ingeligte besluit te neem.

Vakkeuse inligtingsboekie:

Sien asseblief die vakkeuse boekie aangeheg met inligting rakende u seun se vakkeuses vir 2020. Lees gerus solank deur hierdie inligting om u kennis uit te brei rakende die vakkeuse wat Paul Roos Gimnasium bied vir Grade 10 – 12. Die vakkeuse raamwerk is nie ingesluit in hierdie boekie nie, aangesien die fokus van hierdie boekie slegs op kennis oor die verskillende vakke lê.

Subject choice booklet for Grade 10 of 2020

Vakkeuse boekie vir graad 10 van 2020

Opedag vir tersiêre instansies:

Op 16 April 2019 word u seun begelei na ‘n tersiêre instansie opedag tydens skooltyd.  Hier kom hulle in kontak met persone wat hul kan adviseer rakende naskoolse studies.  Ons moedig u as ouer aan om na afloop van die dag in gesprek met u seun te tree om sy ervaring, nuwe kennis en belangstelling te bespreek.

Psychometric assessment:

Please read through the attached letter to ensure an understanding and the importance of the assessment process.

Dates of assessment:
Tuesday, 23 April 2019 (Afrikaans learners)
Thursday, 25 April (English learners),
Register before 16 April 2019 at https://goo.gl/forms/YD3noWAMjTiFs5963

Subject Choice Counselling 2019 (1)

Vakkeuse Voorligting 2019 (1)

Subject choice information evening for parents:

Please take note of the new date which differs from the date on the school calendar.

Date: 7 May 2019
Time: 18:30  – 20:00
Place: Japie Krige Hall

We will provide tips and practical guidelines regarding the subject choice process. Subject Heads will also give guidance regarding specific subjects.

Learners are welcome to attend the presentation as well.

June report:

You will receive the June report on 14 June 2019 – use the marks as guidance regarding your final choice.  Online subject registration link opens on the 14th June 2019.

Finale Vakkeuse-registrasie vir 2020:

Die datum vir finale vakkeuse-registrasie is 12 Julie 2019.

Voltooi die skakel eers nadat u seun se Junie rapport ontvang is en alle nodige prosesse en gesprekke afgehandel is, aangesien hierdie die finale registrasie-proses is.

‘n E-pos ter bevestiging van u seun se vakkeuses sal gestuur word aan die e-pos adres wat u op die aanlynregistrasie voorsien het. Die aanhangsel van die e-pos moet asb. gedruk en geteken word.  U seun moet dit teen 19 Julie 2019 aan sy registeronderwyser besorg.

 Registrasie skakel / Registration link:

Afrikaanse leerders (9 A1 – 9 A5): https://goo.gl/forms/33lSQFNXf7ePRfMk2

English learners (9E1 – 9 E3): https://goo.gl/forms/RAjCuhUkGB1EPJN13

Tydlyn/ Timeline: 

14 Maart 2019: Informele gesprek en marknavorsing rakende vakkeuses 2020 met die Graad 9 groep tydens skooltyd.
16 April 2019 Tersiêre instansies Opedag tydens skooltyd.
16 April 2019 Registrasie sluit vir Psigometriese assesserings (aangehegte brief en aanlyn skakel)
23 April 2019 Psigometriese assesserings tydens skooltyd vir Afrikaanse leerders (slegs diegene wat registreer het)
25 April 2019 Psychometric assessment during school time for English learners (only for the learners who registered)
7 May 2019 Information evening regarding subject choices for parents (learners welcome) 18:30 in the Japie Krige Hall.
14 June 2019 Receive June Report.
Online registration for subject choice of 2020 opens.
12 July 2019 Final subject registration for Grade 10 of 2020 closes.
19 July 2019 Signed subject choice form must be handed to the learner’s register teacher.