Algemene Nuus / General News

Grade 12 Camp 2019 / Graad 12 Kamp 2019

Grade 12 Camp 2019 / Graad 12 Kamp 2019

In 2019 your son will embark on his exciting journey as a matric learner.  To add to that exciting journey, they will have the traditional Grade 12 camp.  The camp will take place at True North in Grabouw, 17-18 January 2019.

In 2019 begin u seun se opwindende matriekjaar. Die tradisionele matriekkamp is een van die opwindende gebeure van die jaar. Die kamp vind plaas van 17-18 Januarie 2019 by True North in Grabouw.

Many exciting activities such as Zip-line, kayaking, iron man competitions and many more will be presented as part of the team building programme.

Daar is baie opwindende aktiwiteite soos Zipline, kanovaart, ysterman-kompetisies en vele meer wat tydens die kamp aangebied word as deel van spanbou aktiwiteite.

Cost: All of this for only R400 which includes transport, accommodation and 3 meals. All monies must please be paid by 25 November 2018.

Koste: Als ingesluit vir slegs R400. Koste sluit vervoer, akkommodasie en 3 maaltye in. Hierdie gelde moet asb teen 25 November 2018 betaal word.

Banking Details:

Paul Roos Gymnasium
Absa Stellenbosch
BC: 632005
AN: 410142791
Reference: MX Camp Name and Surname of learner

Kamp dokument