Algemene Nuus / General News

Grade 12 testimonial application / Graad 12 getuigskrif aansoek

Grade 12 testimonial application / Graad 12 getuigskrif aansoek

Dear Grade 12 Parent / Beste Graad 12-ouer

Please assist your son in the process of applying for his testimonial from PRG / Staan asb. u seun by in die aansoekproses vir sy getuigskrif vanaf PRG.

All instructions are included in the attachment / Alle instruksies is ingesluit in die aanhegsel.

2019 Grade 12 Testimonial Applicaton and Glossary

Grade 12 of 2019 to be completed by the learner

Completed applications must be emailed to  PRGtestimonial@gmail.com before 09:00 on 12 July 2019.
Voltooide aansoeke moet per e-pos gestuur word na PRGtestimonial@gmail.com voor 09:00 op 12 Julie 2019.