Algemene Nuus / General News

Grade 8 parents / Graad 8 ouers

Grade 8 parents / Graad 8 ouers

Beste Graad 8 ouers,

Graad 9 Natuurwetenskappe (R155,00) en IGO Werkboeke (R85,00) kan direk deur SnapScan aankoop word.
Onthou dat Natuurwetenskappe is ‘n verpligte vak en IGO is ‘n keuse vak, so dit is dan R240,00 indien beide boeke aankoop word.
Indien u seun nie IGO neem nie, word slegs R155,00 betaal.
Gebruik u seun se studentenommer as verwysing.
Boeke sal op 2 Desember afhaal kan word saam met die ander handboeke.
Betaling kan op die dag plaasvind – geen kontant sal by die boekstoor ontvang word nie.
Gebruik asb. die onderstaande skakel/SnapScan QR kode om vooraf te betaal om vinnige diens te verseker.

https://pos.snapscan.io/qr/l5YRYGm6

______________________

Dear Grade 8 parents,

Grade 9 Natural Sciences (R155,00) and EGD workbooks (R85,00) can be bought directly through SnapScan.
Remember that Natural Sciences is a compulsory subject and EGD is a choice subject, so it is R240,00 if both are purchased.
If your son does not take EGD, only R155,00 is to be paid.
Use your son’s student number as reference.
Workbooks can be fetched on 2 December with all other textbooks.
Payments can be made on the day – no cash will be accepted at the bookstore.
Please use the following link/QR code to pay beforehand to ensure speedy service.

https://pos.snapscan.io/qr/l5YRYGm6