Algemene Nuus / General News

IGO en Tegnologie vakature

IGO en Tegnologie vakature

IGO (Graad 8- 12)
TEGNOLOGIE (Graad 8- 9)

Aansoeke sluit:
Vrydag 9 Nov 09:00

Stuur volledige CV aan:
Die Rektor
Paul Roos Gimnasium
Suidwal
Stellenbosch 7600
info@paulroos.co.za
Fax: 021 883 8461
Navrae: 021 887 0017
Meld buitemuurse aktiwiteite.

Slegs kortlysaansoekers sal gekontak word.