Kontakpersoon / Contact Person

Koshuishoof:

Frans van Niekerk 082 825 2472 of fvnkerk@paulroos.co.za

Huisvaders:

Nova: Stephan Jordaan 084 688 4720 of sjordaan@paulroos.co.za

Prima: Willem de Villiers  072 482 6771 of willemdv@paulroos.co.za

Assistente:

Nova assistente:

Luan van der Vyver – 071 147 6558
Awie Botes – 0813608145
Rohniel Terblanche – 0747957584
Evert de Kock – 0769180889
Ben-Jason Dixon – 0812708734
David Rosselli – 0718694012
Petrus du Plessis – 0835234864
Riaan Wolfaardt – 0825963114
Andre Uys – 0781698511

Prima assistente:

Jacques Vermooten – 081 045 4068
Herbie van Zyl – 071 493 1591
Erhardt Muth – 060 525 9822
Rihaldo Swanepoel – 072 145 3590
Vaughn Marlow – 084 7787438

Siekrapportering:

Oggend by die koshuis: Andre de Klerk
Deur die dag: Sonia Haasbroek – Kamer 14

Koshuismatrone / Kombuis / Maaltye:

Elizabeth de Klerk
edeklerk@paulroos.co.za