Kontakpersoon / Contact Person

Kontakpersoon / Contact Person

Koshuishoof:

Frans van Niekerk 082 825 2472 of fvnkerk@paulroos.co.za

Huisvaders:

Nova: Willem de Villiers 021 883 3007 / 072 482 6771 of willemdv@paulroos.co.za

Prima: Frans van Niekerk 021 883 3361 / 082 825 2472 of fvnkerk@paulroos.co.za

Assistente:

Nova:
Mnr. Erhardt Muth – 060 525 9822
Mnr. Cobus de Beer – 076 201 0725
Mnr. Debert Steyn – 084 444 7230
Mnr. Louis la Grange – 076 935 5809
Mnr. Dorfling Terblanche – 084 621 7607

Prima:

Mnr. Lucas Rootman – 0825397771
Mr Vaughn Marlow – 084 7787438
Mnr. Daneno Alexander – 072 7206532
Mnr. Herbie van Zyl – 071 493 1591
Mnr. Jacques Vermooten – 081 045 4068

Skakelbord koshuisaangeleenthede / Siekrapportering:

Leney Kloppers 021 887 0017 of 082 534 5199 of
lkloppers@paulroos.co.za

Koshuismatrone / Kombuis / Maaltye:

Elizabeth de Klerk
edeklerk@paulroos.co.za