Kontakpersoon / Contact Person

Kontakpersoon / Contact Person

Koshuishoof:

Frans van Niekerk 082 825 2472 of fvnkerk@paulroos.co.za

Huisvaders:

Nova: Willem de Villiers 021 883 3007 of willemdv@paulroos.co.za

Prima: Frans van Niekerk 021 883 3361 / 082 825 2472 of fvnkerk@paulroos.co.za

Assistente:

Nova:
Maandae: Mnr Erhardt Muth – 0605259822
Dinsdae: Mnr. Lucas Rootman – 0825397771
Woensdae: Mnr. Marius Fourie – 0781588904
Donderdae: Mnr. Gerrit Conradie  –

Prima:
Maandae: Mr Vaughn Marlow – 084 7787438
Dinsdae: Mnr. Neville Rothman – 082 3239234
Woensdae: Mnr. Daneno Alexander – 072 7206532
Donderdae: Mnr. Cobus de Beer – 076 2010725

Skakelbord koshuisaangeleenthede / Siekrapportering:

Leney Kloppers 021 887 0017 of 082 534 5199 of
lkloppers@paulroos.co.za

Koshuismatrone / Kombuis / Maaltye:

Elizabeth de Klerk
edeklerk@paulroos.co.za