Kontakpersoon / Contact Person

Koshuishoof:

Frans van Niekerk 082 825 2472 of fvnkerk@paulroos.co.za

Huisvaders:

Nova: Stephan Jordaan 084 688 4720 of sjordaan@paulroos.co.za

Prima: Willem de Villiers  072 482 6771 of willemdv@paulroos.co.za

Assistente:

Nova assistente:

Mnr. Dorfling Terblanche – 084 621 7607
Mnr. Debert Steyn – 084 444 7230
Mnr Luhann de Kock – 071 039 4002
Mnr Fanie van der Merwe – 084 568 2344

Nova studente:

Ashlin Freddy – 076 053 1867
Jurgens van Schalkwyk – 084 037 5360
Kevin Goddard – 072 309 7066
Luan van der Vyver – 071 147 6558

Prima assistente:

Mnr. Jacques Vermooten – 081 045 4068
Mnr. Herbie van Zyl – 071 493 1591
Mnr. Erhardt Muth – 060 525 9822
Mr Vaughn Marlow – 084 7787438
Mnr. Rihaldo Swanepoel – 072 145 3590

Siekrapportering:

Oggend by die koshuis: Andre de Klerk
Deur die dag: Sonia Haasbroek – Kamer 14

Koshuismatrone / Kombuis / Maaltye:

Elizabeth de Klerk
edeklerk@paulroos.co.za