Algemene Nuus / General News

Last get-together of Club 1000 for 2018

Last get-together of Club 1000 for 2018

Ons nooi u vriendelik uit na die laaste geselligheid van Klub1000 vir die jaar.  Kom geniet ‘n heerlike kuieraand onder die sterre saam met al die Klub 1000 lede!

You are invited to the last get-together of Club 1000 for 2018.  Come and enjoy a relaxing evening with live music under the stars.