Algemene Nuus / General News

Message from the Rector / Boodskap van die Rektor – Feb 2021

Message from the Rector / Boodskap van die Rektor – Feb 2021

“Nothing is softer and more flexible than water, yet nothing can resist it.”

Net soos die Eersterivier, het Paul Roos Gimnasium aanhou vloei in 2020 en streef na nuwe hoogtes in 2021.

Like the Eerste River, Paul Roos Gymnasium continued to flow in 2020 and strives for new heights in 2021.

Videoskakel: https://youtu.be/_GVMwjbZHZ4