Algemene Nuus / General News

Graad 12 Ouers: ‘n Geskenk aan u seun – OSU-lidmaatskap | Grade 12 Parents: A gift for your son – Old Boys’ Membership

Graad 12 Ouers: ‘n Geskenk aan u seun – OSU-lidmaatskap | Grade 12 Parents: A gift for your son – Old Boys’ Membership

Verwelkoming van graad 12’s as Old Boys, Maandag, 18 Oktober 2021 om 10:30 in die Japie Krige.

Graad 12 ouers – Vir u om te oorweeg

‘n Geskenk aan u seun: Old Boys  Lidmaatskap

Skrywe aan Graad 12 Ouers 2021

 

Welcoming of grade 12’s as Old Boys, Monday 18th October 2021 at 10:30 in the Japie Krige.

Grade 12 parents – Kindly consider

A gift for your son: Old Boys’ Membership

Circular to Grade 12 Parents 2021