Oom Polla se Winkel / Oom Polla’s Shop

Oom Polla se Winkel / Oom Polla’s Shop

Oom Polla is ‘n privaatwinkel wat strewe na ‘n omvattende diens aan leerders, ouers en onderwysers.  Die winkel is geleë op die skoolgronde, onder die Japie Krige Saal.  Die kontakpersoon vir Oom Polla is me Renché Damon (021) 887-7149 (w)  of e-pos: support@oompolla.co.za indien enige navrae.

For dates regarding book orders, see Oom Polla’s website: www.oompolla.co.za from the end of October.

Trading hours during December / January holiday and during terms:

Mon to Fri : 09:00 – 16:00

Trading hours during March / June / September holidays:

Mon to Fri : 09:00 – 12:00 (long weekend Saturdays excluded)

Oom Polla bied onder andere:

  • Nuwe en tweedehandse handboeke
  • Nuwe skryfboeke en skryfbehoeftes soos deur die skool voorgeskryf
  • Volledige skooluniform en sportklere, insluitende skoolbaadjie
  • Knope vir kleurbaadjies
  • ‘n Seleksie van tweedehandse skoolitems

Handboeke en skryfbehoeftes (nie ingesluit in skoolgeld)

  • Handboeke (deur leerders aangekoop)

’n Lys van voorgeskrewe handboeke, soos deur die sillabus bepaal, is by die skool en Oom Polla beskikbaar. Ook op www.oompolla.co.za.
Oom Polla bied die volledige spektrum handboeke (nuut en tweedehands), skryfboeke en skryfbehoeftes. Alle items is dwarsdeur die jaar beskikbaar by Oom Polla se winkel teen kompeterende pryse.
Tweedehandse boeke kan slegs ingehandig word binne ‘n 10-dae venster wat op diekredietvorms aangedui sal wees.

’n Betaalde bestelling word vanaf November geplaas. Hierdie bestellings word uitgevoer aan die begin van die skoolvakansie en u sal verwittig word wanneer dit afgehaal kan word.

  • Handboeke (leerders ontvang van skool op bruikleen)

Die Wes-Kaaplandse Onderwysdepartement voorsien goedgunstiglik boeke wat die skool aan leerders leen vir die jaar se gebruik.
Om hierdie stelsel glad te laat verloop, is die volgende reëlings belangrik:

1. Leerders se WKOD boeke sal in die eksamenlokaal ingeneem word op die dag wat elke vak geskryf word (November eksamen)
2. Boeke vir die nuwe skooljaar word aan die begin van die eerste kwartaal uitgegee.
3. Leerders wat nie die vorige jaar se boeke ingehandig het nie, sal nie boeke in die nuwe jaar ontvang nie.

Click here to go to the web page of Oom Polla.