Oom Polla se Winkel / Oom Polla’s Shop

Oom Polla se Winkel / Oom Polla’s Shop

Oom Polla is ‘n privaatwinkel wat strewe na ‘n persoonlike gehalte diens aan leerders, ouers en onderwysers.  Die winkel is geleë op die skoolgronde, agter Nova koshuis.  Die kontakpersoon vir Oom Polla is me Renché Damon (021) 887-7149 (w)  of e-pos: info@oompolla.co.za indien enige navrae.

For dates regarding book orders, see Oom Polla’s website: www.oompolla.co.za from the end of October. It is beneficial to you to place your order as early in November as possible.

Trading hours during December / January holiday and during terms:

Mon to Fri : 09:00 – 16:00
Saturdays: 09:00 – 12:00 (only from the 1st of November, through the school holiday, up to the end of January)

Trading hours during March / June / September holidays:

Open on the last 2 week days.  09:00 – 12:00

Oom Polla bied onder andere:

  • Nuwe en tweedehandse handboeke soos deur die skool voorgeskryf
  • Nuwe skryfboeke en skryfbehoeftes soos deur die skool voorgeskryf
  • Knope vir kleurbaadjies

Handboeke en skryfbehoeftes (nie ingesluit in skoolgeld)

  • Handboeke (deur leerders aangekoop)

’n Lys van voorgeskrewe handboeke, soos deur die sillabus bepaal, is by die skool en Oom Polla beskikbaar. Ook op www.oompolla.co.za.
Oom Polla bied die volledige spektrum handboeke (nuut en tweedehands), skryfboeke en skryfbehoeftes. Alle items is dwarsdeur die jaar beskikbaar by Oom Polla se winkel teen kompeterende pryse.
Tweedehandse boeke kan slegs ingehandig word binne ‘n 10-dae venster wat op diekredietvorms aangedui sal wees.

’n Betaalde bestelling word vanaf begin November geplaas. Dit is voordelig vir ouers om so vroeg in November te bestel as moontlik. Bestellings word uitgevoer aan die begin van die skoolvakansie en u word verwittig sodra dit gereed is om afgehaal te word.

https://oompolla.zendesk.com/hc/en-us/sections/115003178728-How-to-order

  • Handboeke (leerders ontvang van skool op bruikleen)

Die Wes-Kaaplandse Onderwysdepartement voorsien goedgunstiglik boeke wat die skool aan leerders leen vir die jaar se gebruik.

Click here to go to the web page of Oom Polla.