Algemene Nuus / General News

Parent Teacher Association (PTA) / Ouer-onderwysersvereniging (OOV)

Parent Teacher Association (PTA) / Ouer-onderwysersvereniging (OOV)

PTA: Communication and service opportunities 

Paul Roos Gymnasium’s Parent Teacher Association (PTA) plays an integral part in the functioning of the school on a variety of levels and is an excellent platform to stay involved in school life as well as meeting the parents of your son’s classmates. We kindly request all parents / guardians to consider the variety of options available to be part of the Maroon Machine and make a valuable contribution in the form of service to the school.

Kindly complete this short google form – it will also give permission to the PTA to stay in touch via WhatsApp groups regarding all matters related to Paul Roos: http://bit.ly/OOV_PTA

Kindly submit by Wednesday 26 May 2021 latest.

Thank you. Head of PRG PTA, Stephanie de Kock

______________

OOV: Kommunikasie en diensgeleenthede

Paul Roos Gimnasium se Ouer-onderwysersvereniging (OOV) speel ‘n integrale rol in die funksionering van die skool op verskillende vlakke en is ‘n uitstekende platform om deel van die skoollewe te bly, asook om die ouers / voogde van u seun se klasmaats te ontmoet. Ons versoek alle ouers / voogde om, in die verskeidenheid van opsies beskikbaar, deel te wees van die Maroen Masjien om waardevolle hulp te verleen.

Vul asseblief hierdie kort Google-vorm in waarin u onder andere toestemming verleen dat die OOV u via WhatsApp-groepe op hoogte kan hou van Paul Roos aangeleenthede: http://bit.ly/OOV_PTA

Voltooi asseblief teen Woensdag 26 Mei 2021 op die laatste.

Dankie. Hoof van OOV, Stephanie de Kock