Algemene Nuus / General News

Parents’ Budget Meeting / Ouerbegrotingsvergadering

Parents’ Budget Meeting / Ouerbegrotingsvergadering

Geagte Ouers

Ons verwys na ons omsendskrywe 3 van 30 September 2022, en herinner u graag:

From Wednesday 19 October: the 2023 School fees and budget will be available for viewing in Mrs Sandra Pienaar’s office. Tuesday 1 November: Parent Meeting – 2023 School fees and Budget approval in the Japie Krige Hall at 19:00.

By die afgelope Beheerliggaamvergadering van 18 Oktober 2022 is die volgende bedrae voorgestel:
Onderriggeld  R52 650
Koshuis R59 650

U word versoek om betrokke te wees en die vergadering by te woon.

2023 Begrotingsvergadering Ouers

2022-10 Begroting Budget 2023 inligting