Algemene Nuus / General News

Paul Roos Music Festival / Paul Roos Musiekfees

Paul Roos Music Festival / Paul Roos Musiekfees

Dear Grade 10 & 11 parent

We are extremely privileged to be hosting the first annual Paul Roos Music Festival!

This year’s renowned guest artist, Amanda Strydom, will be joined by a orchestra consisting of 100 members, as well as a mass choir, in the Stellenbosch Town Hall.

The dates for the Festival are as follows:

21 August, 19:00
22 August, 19:00

All Grade 10 and 11 learners are obligated to participate in the mass choir.

This opportunity is bestowed on them alone. The Music Festival promises to be a truly memorable spectacle, and your support in this endeavour will be greatly appreciated.

All mass choir rehearsals are compulsory; these rehearsals will take place during specially allocated school hours.

Please note that all academic obligations will always have priority.

The Computicket link to the show is https://online.computicket.com/web/event/paul_roos_musiekfees/1308824987/0/95155161

_________________________________

Geagte Graad 10 & 11 ouer

 Ons is ongelooflik bevoorreg om vanjaar die eerste jaarlikse Paul Roos Musiekfees aan te bied!

 Hierdie jaar se befaamde gaskunstenaar, Amanda Strydom, sal saam met ’n orkes bestaande uit 100 lede, tesame met ’n massakoor, in die Stellenbosch-stadsaal optree.

 Die datums vir die vertonings is as volg:

 21 Augustus, 19:00
22 Augustus, 19:00

 Alle Graad 10 en 11 leerders word verplig om deel te wees van die massakoor.

 Hierdie geleentheid word slegs aan Graad 10- en 11 –leerders gebied. Die Musiekfees beloof om ’n skouspelagtige belewenis te wees, en u ondersteuning word opreg waardeer.

 Alle massakoorrepetisies is verpligtend; hierdie repetisies sal tydens spesiaal gereëlde skoolure plaasvind.

 Let wel dat alle akademiese verpligtinge altyd prioriteit sal geniet.   

 Die Computicket-skakel vir die produksie is: https://online.computicket.com/web/event/paul_roos_musiekfees/1308824987/0/95155161