Debat / Debating

Paul Roos Praat

Pelatt Smith, Jacques Botma en Jo van Rooyen

Paul Roos Gimnasium se redenaars het op 11 Maart 2019 saam met verskeie Wes-Kaapse skole aan die ATKV-redenaarskompetisie by die Hoërskool Bellville deelgeneem.

Paul Roos se span het hom tydens die uiters strawwe kompetisie uitstekend van sy taak gekwyt.

Drie Paul Roosers het deurgedring tot die semi-finaal, wat op 17 Mei 2019 by die Hoërskool Bellville plaasvind.

Hulle is Jo van Rooyen (Juniors: Onvoorbereid), Pelatt Smith (Juniors: Voorbereid) en Jacques Botma (Seniors: Onvoorbereid).