Algemene Nuus / General News

Paul Roos se 156 jaar verjaarsdagvieringe | Paul Roos celebrates its 156th birthday

Op 1 Maart 2022 het Paul Roos Gimnasium 156 jaar oud geword en die verjaarsdagviering is afgeskop met ‘n spesiale saalbyeenkoms waar die rektor die leerders toegespreek het. Hy het uitgewys dat Paul Roos Gimnasium een van slegs 26 tradisionele seunskole in Suid-Afrika is, akademies uitmuntend presteer en as nasionale bate beskou kan word. Mnr Van Staden het sy trots oor Paul Roos se akademiese geskiedenis, sport- en kultuurprestasies uitgespreek en beklemtoon dat die grootste trots in die 156-jaar oue tradisie van opvoeding in die Universiteit van die Lewe, lê.  Die leerders is daaraan herinner dat Paul Roos Gimnasium ‘n waardegedrewe skool is wat juis in die wêreld waarin ons vandag woon, van uiterse belang is. Volgens hom is suksesse en prestasies tydelik van aard, maar waardes inspireer, gee leiding en dui rigting aan. Waardes genereer nuwe suksesse en baan die weg na nuwe hoogtes. Verder is beklemtoon dat leerders van Paul Roos Gimnasium hul voorreg dankbaar moet waardeer en die geleenthede tot hul beskikking met ‘n houding van uitnemendheid moet aangryp.

Jean Engelbrecht, old boy, business man and leader in the South African wine industry, attended the special occasion to address the learners. He encouraged them to dream big and ensure that their decisions, conduct and legacy change the lives of others in a positive manner. He also highlighted that over the past 156 years, the dreams of generations of Paul Roosers had laid the foundation for today’s learners.

Graad 8 -leerders, die Leerlingraad en besoekende leerlingraadslede van Hoërskool Stellenbosch het deel gevorm van die tradisionele kranslegging by die PRG-stigtersbeelde waar daar ‘n paar geskiedkundige staaltjies oor Paul Roos Gimnasium aan hulle oorgedra is. Alle Paul Roos-leerders is op die dag met `n smaaklike soethappie bederf.

The PRG Representative Council of Learners (RCL) visited the graves of Paul Roos (1880-1948) and his close family on the 2nd of March. Paul Roos was one of the first Springbok Rugby captains, old boy of Paul Roos Gymnasium (formerly Stellenbosch Gymnasium), and in his later life acted as Rector for Paul Roos Gymnasium for close to fourty years. The RCL paid their respects to Paul Roos and his family by cleaning their graves.

Op Vrydag 4 Maart is die verjaarsdagweek met ‘n Verjaarsdagbal afgesluit. Ongeveel 300 Graad 10 tot 12 leerders en hul metgeselle het die verjaarsdagweek dansend afgesluit. Mag Paul Roos Gimnasium nog 156 jaar oud word en aanhou om leiers, wat groot droom, die wêreld in te stuur.