POPIA – Afrikaans

Geagte Ouers / Voogde Die reg op privaatheid word deur die Grondwet beskerm en die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) verskans daardie reg met  wetlike inwerkingtreding  op 1 Julie 2021. Paul Roos Gimnasium verbind hom tot die beskerming … Continue reading POPIA – Afrikaans