Algemene Nuus / General News

Potjiekoskompetisie 4 Maart

There are still space available for you to enter your best Potjie or purchase meal tickets at a R150 per person.  Bring your friends and family to relax and enjoy live music, a festive atmosphere and a variety of Potjiekos. Click on the following link: https://forms.gle/i17wAJK8MMeKyd5X9

Daar is nog plek beskikbaar vir jou om jou beste Potjie in te skryf of om etekaartjies teen R150 per persoon te koop. Bring jou vriende en familie om te ontspan en geniet lewendige musiek, ‘n feestelike atmosfeer en ‘n verskeidenheid van Potjiekos. Kliek op die volgende skakel: https://forms.gle/i17wAJK8MMeKyd5X9