Algemene Nuus / General News

Presentation for Parents / Aanbieding vir ouers

Presentation for Parents / Aanbieding vir ouers

Every term Paul Roos Gymnasium hosts a presentation for parents to understand and support their teenager in the best way possible. On 22 October 2019 at 18:30, Margot Malan, an Educational Psychologist, will present a talk on stress, anxiety and depression during adolescence. /

Paul Roos Gimnasium bied kwartaalliks ‘n praatjie vir ouers aan om hul tiener op die beste wyse moontlik te verstaan en ondersteun. Op 22 Oktober 2019 om 18:30 praat Margot Malan, ‘n Opvoedkundige Sielkundige, oor stres, angs en depressie tydens adolessensie.

We would like to invite you to attend the presentation. Please complete the link before 16 October 2019 to indicate your attendance / Ons nooi u graag uit om die praatjie by te woon. Dui asb. u bywoning aan deur die volgende skakel te voltooi voor 16 Oktober 2019   https://forms.gle/6jWcXjY9occVGJGV7