Hokkie / Hockey

PRG Hokkey / PRG Hokkie

PRG Hokkey / PRG Hokkie

Dear PRG Hockey Parents,

I hope this message finds you all well and healthy.

We received communication from Boland Schools and Maties Hockey saying that no school hockey is allowed as per the media release from the Education Department. This is extremely sad news for all involved. There will be NO Hockey next week in any form.

The hockey management team will be contacting SASHOC next week to get a clearer picture. We hope to resume some form of hockey training from the 31st of May.

We ask you to be patient while we figure out a safe solution for all involved.

Many Thanks
Ashlin Freddy

____________

Beste Hokkie ouers

Ons glo almal is veilig en gesond.

Ons het n skrywe van Boland Skole Hokkie en Maties Hokkie ontvang waarvolgens alle skole hokkie, op grond van die skrywe van Departement van Onderwys, nie mag plaasvind nie. Dit is baie hartseer nuus vir ons almal. Daar sal dus volgende week geen hokkie in enige vorm plaasvind nie.

Die bestuurspan van PRG Hokkie sal volgende week met SASHOC kontak maak om meer duidelikheid te kry. Ons hoop om teen 31 Mei in een of ander formaat weer met hokkie voort te gaan.

Ons vra vir u geduld terwyl ons ‘n veilige oplossing soek waarby almal sal baat.

Byvoorbaat dankie
Ashlin Freddy