PRG-Leerderondersteuning / PRG Learner Support

Monique Barnes, voorligtingsielkundige, is deur PRG gekontrakteer om op Dinsdae en Donderdae van 8:00 tot 14:00 sielkundige dienste aan die skool te verskaf.

In 2016 sal Me Barnes gedurende hierdie ure slegs leerders met verwysing van die skool sien. Ouers en leerders sal dus ongelukkig nie toegelaat word om self vir dienste gedurende hierdie ure aan te meld nie.

Die fokus van Me Barnes se dienste is om die skool instaat te stel om aan vereistes van die WKOD te voldoen, wat nie tans deur die huidige ondersteuningspan bereik kan word nie.

Die moontlikheid is daar dat die dienste van ‘n sielkundige in die toekoms uitgebrei kan word.

Me Barnes praktiseer ook privaat. Vir meer besonderhede sien onderstaande dokumente:

The rest of the support team consists of a registered counsellor, Henning Gericke, and a life coach, Anchen du Plessis.

Parents are encouraged to use these two individuals for the following problems:

Counsellor Life Coach
Behavioural changes, deviations, problems and concerns. Learning or improving life skills.
Emotional changes, deviations, problems and concerns. Dealing with life-changing/developmental phases.
Social changes, deviations, problems and concerns. Setting and achieving life goals.

 

Sudden, continuous decrease in academic performance. Dealing with bullying.
Substance abuse. Study techniques.
Home/ social problems. Development of emotional insight and maturity.
Problems due to divorce. Development of self-discipline.
Dealing with bullying.
Trauma
Link between private professionals (psychologists, psychiatrists, etc.), parents and teachers.

The counsellor and life coach will consult with the psychologist when necessary and after informed consent by the client (parent or learner).

You are welcome to contact  Anchen du Plessis at aduplessis@paulroos.co.za

Academic help on Mondays:
Monday afternoons are reserved for academic assistance. Teachers are available in their classrooms for extra classes from 14:20 until 15:00.