Algemene Nuus / General News

PRG Mondskerms / Mouthguards

PRG Mondskerms / Mouthguards

Jeanne-Marie Engelbrecht besoek weer Paul Roos Gimnasium om adrukke te neem vir pasgemaakte mondskerms. Die mondskerms  word voorsien in gemerkte houers.

Voltooi asseblief die onderstaande vorm as u belangstel – dit moet die leerder vergesel met die neem van die afdruk op die onderstaande datums.

Afdrukke Woensdag 31 Maart en aflewering Woensdag 7 April.

PRG Mondskerm Brief 2021_v1