Algemene Nuus / General News

PRG Raffle: Grand Prize 1, draw taking place 11 June

Koop jou R100 kaartjie nou en ondersteun die PRG-leerderfonds. Saam kan ons die impak van finansiële uitdagings, wat van ons PRG-families in die gesig staar, aanspreek. Vir meer inligting oor die prys, besoek https://paulroos.co.za/lootjiestrekking-raffle/

Please note, there are several options to support this initiative: