Algemene Nuus / General News

PRG Wiskunde-webblad / PRG Mathematics website

PRG Wiskunde-webblad / PRG Mathematics website

Die PRG Wiskunde-webblad is beskikbaar vir alle Paul Roos-leerders om te gebruik.  Leerders kan die skakel volg en inteken met hul Paul Roos e-posadres en wagwoord.  Hier sal hul toegang  tot die kwartaalbeplanning, oefeninge uit vorige vraestelle asook memorandums kry.   https://sites.google.com/paulroos.co.za/prgmathematics

Dit is belangrik om te besef dat die webblad uitsluitlik vir Paul Roos-leerders is.  Dit beteken dat die skakel nie oopgemaak kan word as u ingeteken is by enige ander e-posrekening nie.  Sommige rekenaars het ‘n standaardrekening waaruit u eers sal moet teken voordat u die skakel kan volg.  Die aangehegde handleiding verduidelik hoe dit gedoen kan word.

Math website (error)

As u seun nie sy Paul Roos e-posadres en/of wagwoord ken/onthou nie, kan hy tydens eerste pouses na die IT Ondersteuning se kantore in die LPR-gebou gaan vir hulp.

 ____________________

The PRG Mathematics website is available for all Paul Roos learners to use.  Learners can follow the link and sign in with their Paul Roos email address and password.  Here they will have access to the term planner, exercises from previous papers as well as memorandums. https://sites.google.com/paulroos.co.za/prgmathematics

It is important to realise that this website is exclusively for Paul Roos learners.  This means that the link cannot be opened if you are signed in to any other email account. Some computers have a default email account from which you will have to sign out, before you can follow the link. The attached manual explains how this can be done.

Math website (error)

If your son can not remember/does not know his Paul Roos email address and/or password, he can go to the IT Support offices in the LPR building during first breaks for assistance.