Algemene Nuus / General News

PRG Wiskunde-webblad

PRG Wiskunde-webblad

PRG Wiskunde-webblad:  Die nuwe Wiskunde-webblad is nou beskikbaar vir alle Paul Roos-leerders om te gebruik!  Volg die skakel en teken met jou Paul Roos e-posadres en wagwoord in.  Hier sal jy toegang  tot die kwartaalbeplanning, oefeninge uit vorige vraestelle asook memorandums kry.

PRG Mathematics website:  The new Mathematics website is now available for all Paul Roos learners to use!  Follow the link and sign in with your Paul Roos email address and password.  Here you will have access to the term planner, exercises from previous papers as well as memorandums.

https://sites.google.com/paulroos.co.za/prgmathematics