Algemene Nuus / General News

Programme for collecting WCED textbooks

Programme for collecting WCED textbooks

Program vir afhaal van WKOD-handboeke / Programme for collecting WCED textbooks

 GRAAD 8 (2021) vir GRAAD 9 (2022)

2 Desember/December (Donderdag/Thursday)

09h00 – 09h45 8A1 en 8A2
10h00 – 10h45 8A3 en 8A4
11H00 – 11h45 8A5 en 8A6
12h00 – 12h45 8E1 and 8E2
13h00 – 13h45 8E3 and 8E4

GRAAD 9 (2021) vir GRAAD 10 (2022)

6 Desember/December (Maandag/Monday)

09h00 – 09h45 9A1 en 9A2
10h00 – 10h45 9A3 en 9A4
11H00 – 11h45 9A5 en 9A6
12h00 – 12h45 9E1 and 9E2
13h00 – 13h45 9E3 and 9E4

GRAAD 10 en 11 (2021) vir GRAAD 11 en 12 (2022)

7 Desember/December (Dinsdag/Tuesday)

08h30 – 09h15 11A1, 11A2 en 11A3
09h30 – 10h15 11A4, 11A5 and 11E1
10H30 – 11h15 11E2, 11E3 and 11E4
11h30 – 12h15 10A1, 10A2 en 10A3
12h30 – 13h15 10A4, 10A5 and 10E1
13h30 – 14h15 10E2, 10E3 and 10E4