Algemene Nuus / General News

Publication available: 25 Great South African Rugby Schools

Publication available: 25 Great South African Rugby Schools

Paul Roos is ingesluit in ‘n spesiale publikasie oor die Top 25 Rugby-skole in die land. Die uitgewers het die boek teen ‘n spesiale prys beskikbaar gestel aan alle Paul Roosers, Old Boys en ouers. Vir meer inligting en om bestellings direk by die uitgewers te plaas, bestudeer asb die aangehegte dokument.

Paul Roos has been included in a special publication about the Top 25 Rugby schools in the country. The publishers have made the book available at a special price to all Paul Roos learners, Old Boys and parents. For more information and to order directly from the publishers, please read the attached document. 

25 Great SA Rugby Schools Leaflet-Paul Roos