Algemene Nuus / General News

School fees | Hostel fees 2022

School fees | Hostel fees 2022

Geagte Ouers

2022 BUDGET / BEGROTING

Tydens die ouervergadering van 2 November 2021 is die volgende goedgekeur.

Onderriggeld 2022 R47 200 per jaar
R4 720 x 10 maande (Februarie – November)
Hostel fees 2022 R55 000 per annum
R13 750 per term payable in advance

Onderriggeld 2022 Bevestiging

André van Staden
REKTOR