Algemene Nuus / General News

SKOOLGELD / SCHOOL FEES

SKOOLGELD / SCHOOL FEES

Alle ouers wat aangedui het dat hulle wil aansoek doen vir vermindering van skoolgeld, word daaraan herinner dat die volledige aansoek teen Vrydag, 26 Februarie 2021, ingedien moet wees. Maak asseblief seker dat u aansoek volledig voltooi is met stawende bewyse soos aangedui op die vorm. Onvolledige aansoeke sal nie oorweeg word nie. Aansoeke wat na die sperdatum ontvang word sal slegs vir gedeeltelike vermindering kwalifiseer. Die beheerliggaam van Paul Roos Gimnasium behou die reg voor om onderhoude met alle aansoekers te voer.

Kontak asseblief  Ilse Fourie by ifourie@paulroos.co.za indien u enige navrae het.

____________________

Parents whom have indicated that they would like to apply for reduction in school fees, are reminded to hand in the application by Friday, 26 February 2021. Please ensure that your application is fully completed and that all the necessary support documents are included with you application. Incomplete applications will not be considered. Applications received after the closing date will only qualify for partial reduction.

The Governing Body of Paul Roos Gymnasium reserves the right to interview all applicants.

Please contact Ilse Fourie at ifourie@paulroos.co.za if you have any queries.